Pracovný postup odlievania

Existuje viacero spôsobov, ako urobit odliatok tela. Nie je mojim zámerom popísať všetky možnosti a detaily postupu, ale na niekoľkých príkladoch môžem znázorniť približne proces akým pracujem. Na prvý pohľad jednoduchá technika si vyžaduje veľa pokusov a skúseností, kým sa dosiahnu kvalitné výsledky.

Na začiatku je pohovor o vašich predstavách budúceho odliatku. Spoločne nájdeme vhodnú pozíciu, v kotrej musíte vydržať ďalších 25-40 minút. Pri odoberaní formy plného torza a komletnej busty trvá táto fáza asi dva krát toĺko. Odlievaná časť tela sa ochráni vazelínou a pokryje niekoľkými vrstvami sádrových obväzov.

Odobratie formy sádrovými obväzmi - torzo a tvár
1
Torso Abformung Gipsbinden
Torso Abformung mit Gipsbinden
Torso Rücken
Babybauchabformung
Gesichtsabformung
Body cast face
odlievanie tvare
Busta, odobratie formy sadrovymi obväzmi
body casting, bust

Po odobratí formy máme základ budúcej sochy - negatív vašej časti tela. Pre model sa práca skončila odstránením zbytkov sádry a krému z tváre. Pre mňa práca ešte len začala. Táto negatívna forma sa po ďalšej stabilizácii vyleje vo viacerých fázach alabastrovou sádrou. Po čiastočnom preschnutí sa oddelí odliatok - pozitív od pôvodnej formy - negatívu, ktorá sa týmto procesom žiaľ zničí a preto je každý sádrový odliatok unikát. Potom nasledujú dalšie vylepšovacie a povrchové úpravy až po konečný výsledok.

Celkový prehĺad prác na torze
Negativform Torso Halbschale
Ausgießen
3
Ausbesserungsarbeiten
Oberflächengestaltung
Venus

Hotová "škrupina"
(Negativ)

Vyliatie sádrou a upevnenie
Oddelovanie negatívu od pozitívu
Vylepšovanie povrchu
Výtvarné práce na povrchu
hotová socha

Torzá z papiera
sú ľahké, ale podivujúco stabilné a narozdiel od sádrových nerozbitné.
Jeden so spôsobov je urobiť odliatok papierom priamo na tele. Tento proces trvá ca. 1,5 hodiny."
Pre väčšinu mojich papierových torz však slúžilo sádrové torzo ako predloha (negatív, či pozitív). V prípade "odlievania" papierom je možné získať viaceré rôzne papierové sochy bez toho, aby sa sádrová predloha zničila

Papier auf KörperVenus
Torsomania
Papierkopie vom Torso
Papiertorsi
Priame "odlievanie" papierom na tele Papierové torzá na základe sádrového odliatku

 

 

   
Odlievanie ruky, nohy, úst
Handabformung
Pri odlievaní rúk pracujem s alginátom. Alginát je produkt založený na morských chaluhách, pomocou ktorého sa dajú vytvoriť  veľmi detailné odliatky. Používa sa aj v denálnej medicíne a preto je absolútne zdravotne nezávadný i pre deti.
Po zmiešaní s vodou vznikne vznikne hustá tekutá hmota. Do pripravenej nádoby s alginátom sa ponorí ruka. Behom niekoľkých minút hmota stuhne, ale ostáva pružná a preto je možne bez problémov vytiahnuť ruku. Do takto vzniknutej negatívnej formy sa vleje tekutá keramická hmota. Po vytuhnutí sa alginátová forma odstráni, pričom sa potrhá, preto je vždy možné urobiť len jeden odliatok - unikát. Keramická hmota je odolnejšia, tvrdšia a detailnejšia ako sádra. Po vyschnutí je možné ju všemožne dekorovať, alebo upevniť odliatok na podstavci.
Mundabdruck
Mundabdruck
Handabformung fertig
Babyfußabdruck
Ďalšie odliatky rúk